Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ОС «МАГІСТР»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Силабуси навчальних дисциплін на 2021-2022 н.р.ОПП “ Інформаційні управляючі системи та технології ”
ОПП “ Інформаційні технології проектування” • Методологія прикладних досліджень у сфері комп'ютерних наук
 • Організація інформаційно-обчислювальних процесів і систем
 • Проєктування баз даних та експертних систем
 • Математичні основи автоматизованого проектування
 • Теорія та технології проектування
 • Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування
Рекомендовані дисципліни Альтернативні дисципліни
 • СУБД для АРМ проектувальника
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Методи та засоби проектування знання-орієнтованих систем
 • Інтелектуальні системи (не фахова)
 • Реконфігуровані системи проектування
 • Динамічні системи обробки сигналів