Кафедра КIТ
                 

Сьогодні:


Контакти:

 тел.  (044)406-76-49
 тел./факс  (044)408-84-23
 E-mail  oberst@nau.edu.ua 
  Перейти до слайдшоу

    Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ) була створена на базі кафедри експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем (пізніше перейменованої на кафедру експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління), яка була заснована у 1970 р. з метою підготовки для підприємств цивільної авіації інженерних кадрів, необхідних для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом).

 Зменшення попи-
ту на авіаційних фахівців профілю кафедри після роз-
паду СРСР приве-
ло до необхідності коригування нав-
чального плану їх підготовки. Кафедра стала готувати фахівців широкого профілю в області комп'ютерних інформаційних технологій. Це знайшло відображення і в назві - комп'ютерних інформаційних технологій.

    Викладацький склад кафедри – це 4 доктора наук, професора; 10 кандидатів наук, доцентів; 4 старших викладача і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

    Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Яцков М.О. Протягом 2000–2002 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Харченко О.Г. – фахівець у галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних суден та експлуатації комп'ютерних мереж. З 2001 р. кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Зіатдінов Ю.К.

      РІВНІ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

    Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

    У 2017-2018 навчальному році студенти 3,4 та 6 курсу продовжують навчання за напрямом (спеціалізацією):

Галузь  знань Напрям  підготовки
Спеціальність
Курс,
рівень
Код Назва Код Назва
0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка
6.050101 Комп’ютерні науки 3,4,
бакалавр
12 Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Інформаційні
управляючі системи та
технології
6
Спеціаліст (Магістр)

    У 2017 році кафедра проводить конкурсний відбір абітурієнтів до університету:

 • за сертифікатами українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»,
 • для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР» .

    за наступною спеціальністю та спеціалізацією (освітньою програмою):

Галузь  знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Програми та
графік іспитів
Код Назва Код Назва
12 Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Інформаційні управляючі
системи та технології
Б2Ф    Б2Д
Б3Ф    Б3Д
МФ    МД

    Термін навчання:

за денною формою:
бакалавр - 4 роки,
спеціаліст - 1 рік і 6 місяців,
магістр - 1 рік і 6 місяців;
за заочною формою:
бакалавр - 4,5 роки,
спеціаліст – 1 рік і 5 місяців,
магістр - 1 рік і 5 місяців.

    Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатуються або розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

    Профілюючими дисциплінами цієї спеціальності є:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Кросс-платформне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технологія оцінювання якості програмних систем
 • Технологія комп'ютернго проектування
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподіленних систем та паралельних обчислень
 • Комп’ютеризовані технології обробки інформації
 • Технології автоматизованого конструювання складних систем.

    Випускні дипломні роботи виконуються студентами у відповідності до реальної тематики, як правило, по місцю майбутньої роботи і характеризуються високою якістю та значним процентом впровадження.

Наукова діяльність на кафедрі ведеться за наступними основними науковими напрямками:

 • розробка засобів реєстрації польотної інформації;
 • методи, моделі та технології створення систем контролю польоту динамічних об’єктів;
 • розробка методів визначення динамічних характеристик ПС по відеоінформації;
 • створення інформаційно-керуючої системи ЦА України;
 • створення системи державного контролю польотів ПС МО України;
 • розробка принципових електричних схем для їх виконання;
 • розробка тренажера для індивідуальної підготовки пілота;
 • розробка програмно-апаратного комплексу обробки та аналізу польотної інформації;
 • технологія оцінювання якості програмних систем при їх сертифікації.

    Кафедра готує кадри вищої кваліфікації за допомогою аспірантури, докторантури, та стажування по спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”.

    Кафедра традиційно займає передові позиції у науково-дослідницькій роботі студентів. Кращі роботи займають призові місця та нагороджуються дипломами на щорічних міжнародних науково-технічних конференціях "Авіа", міжнародних наукових конференціях студентів та молодих учених “ПОЛІТ” та ін.

    Найбільш підготовлені студенти залучаються до виконання науково-дослідницьких робіт на кафедрі. В майбутньому їм надається можливість позачергового вступу до аспірантури.


 
   Карта сайту

    Розгорнути все
    Згорнути все