Кафедра КIТ
                 

Сьогодні:


Контакти:

 тел.  (044)406-76-49
 тел./факс  (044)408-84-23
 E-mail  oberst@nau.edu.ua 
    
 Офіційні сайти:   НАУ
НН ІКІТ
  Перейти до слайдшоу

    Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій– одна з провідних кафедр Національного авіаційного університету України , що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення.

    Викладацький склад кафедри – це 4 доктора наук, професори; 12 кандидатів наук, доцентів; 4 старших викладача і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

    Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, професор Яцков М.О. Протягом 2000–2002 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Харченко О.Г. – фахівець у галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних суден та експлуатації комп'ютерних мереж. У 2002 - 2017 роках кафедру очолював Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Зіатдінов Ю.К. З листопада 2017 року кафедру очолює випускник кафедри кандидат технічних наук, доцент Куклінський Максим Володимирович.

      РІВНІ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

    Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

    У 2018-2019 навчальному році студенти 4 курсу (ОС Бакалавр) та 2 курсу (ОС Магістр) продовжують навчання за напрямом (спеціалізацією):

Галузь  знань Напрям  підготовки
Спеціальність, спеціалізація, ОПП
Курс,
рівень
Код Назва Код Назва
0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка
6.050101 Комп’ютерні науки 4
бакалавр
12 Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні
управляючі системи та
технології
2
Магістр

    У 2018 році кафедра проводить конкурсний відбір абітурієнтів до університету:

 • за сертифікатами українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»,
 • для здобуття освітнього ступеня «МАГІСТР» .

    за наступною спеціальністю та освітньо-професійною програмою:

Галузь  знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Освітньо-професійна
програма
ОПП, програми та
графік вступних випробувань
Код Назва Код Назва
12 Інформаційні
технології
122 Комп’ютерні
науки
Інформаційні управляючі
системи та технології
ОПП Магістр 2018
ОПП Бакалавр 2018
Бакалавр 2 курс Фах
Бакалавр 2 курс Дод
Бакалавр 3 курс Фах
Бакалавр 3 курс Дод
Магістр 1 курс Фах
Магістр 1 курс Дод
РТПД*
Графіки випробувань:
5 курс (KIT)   2,3 курси (KIT)

*Рейтинг Творчих та Професійних Досягнень (РТПД)

    Термін навчання:

за денною формою:
бакалавр - 4 роки,
магістр - 1 рік і 6 місяців;
за заочною формою:
бакалавр - 4,5 роки,
магістр - 1 рік і 5 місяців.

    Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатуються або розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

    Профілюючими дисциплінами цієї спеціальності є:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Кросс-платформне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Технологія оцінювання якості програмних систем
 • Технологія комп'ютернго проектування
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподіленних систем та паралельних обчислень
 • Комп’ютеризовані технології обробки інформації
 • Технології автоматизованого конструювання складних систем.

    Випускні дипломні роботи виконуються студентами у відповідності до реальної тематики, як правило, по місцю майбутньої роботи і характеризуються високою якістю та значним процентом впровадження.

Наукова діяльність на кафедрі ведеться за наступними основними науковими напрямками:

 • розробка засобів реєстрації польотної інформації;
 • методи, моделі та технології створення систем контролю польоту динамічних об’єктів;
 • розробка методів визначення динамічних характеристик ПС по відеоінформації;
 • створення інформаційно-керуючої системи ЦА України;
 • створення системи державного контролю польотів ПС МО України;
 • розробка принципових електричних схем для їх виконання;
 • розробка тренажера для індивідуальної підготовки пілота;
 • розробка програмно-апаратного комплексу обробки та аналізу польотної інформації;
 • технологія оцінювання якості програмних систем при їх сертифікації.

    Кафедра готує кадри вищої кваліфікації за допомогою аспірантури, докторантури, та стажування по спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”.

    Кафедра традиційно займає передові позиції у науково-дослідницькій роботі студентів. Кращі роботи займають призові місця та нагороджуються дипломами на щорічних міжнародних науково-технічних конференціях "Авіа", міжнародних наукових конференціях студентів та молодих учених “ПОЛІТ” та ін.

    Найбільш підготовлені студенти залучаються до виконання науково-дослідницьких робіт на кафедрі. В майбутньому їм надається можливість позачергового вступу до аспірантури.


 
   Карта сайту

    Розгорнути все
    Згорнути все