Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Професори

Доценти

Старші викладачі

Асистенти

Воронін Альберт Миколайович

Професор
Біографія:

Народився у 1933 році.

У 1957 році закінчив Московський енергетичний інститут.

З 1990 року доктор технічних наук. З 2002 року професор.

Працював у Київському інституті автоматики, інституту кібернетики НАНУ, інституті космічних досліджень НАНУ і НКАУ.

3 2005 року - професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор 7 наукових монографій та близько 300 статей у фахових журналах.

Член Американської математичної Спілки.


Посилання на роботи:

Email: albert.voronin@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Віноградов Микола Анатолійович

Професор
Біографія:

Народився у 1946 році

У 1969 році закінчив Київське вище інженерно авіаційне військове училище ВПС.

З 1975 року кандидат технічних наук.

З 1981 року старший науковий співробітник.

З 1992 року доктор технічних наук.

З 1993 року професор. Близько 80 наукових праць, утому числі: 5 моноірафїй, навчальних посібників; 8 стаїей в академічних журналах; 11 статей в фахових виданнях; 6 авторських свідоцтв на винаходи.

Під науковим керівництвом захищено 27 кандидатських дисертацій.


Посилання на роботи:

Email: mykola.vinohradov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-302-1


Полухін Анатолій Васильович

Професор
Біографія:

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю 0608 "Електронні обчислювальні машини".

З 1984 року кандидат технічних наук.

З 1985 року старший науковий співробітник.

З 1990 року доцент.

3 2004 року професор НАУ Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: моделювання складних технічних систем; новітні освітні технології.

З 2008 року – проректор університету з навчальної роботи.


Посилання на роботи:

Email: anatolii.polukhin@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Зіатдінов Юрій Кашафович

Професор
Біографія:

Народився у 1955 році.

У 1977 році з золотою медаллю закінчив Київське вище військове авіаційне училище за фахом “Автоматичне, електроприладне обладнання ЛА”.

У 1992 році закінчив механіко - математичний факультет Харківського Державного університету за фахом «математика».

З 1985 року - кандидат технічних наук. Вчене звання «доцент» кафедри “Автоматизації управління літальними апаратами” присвоєно у 1989 році

З 1996 року - доктор технічних наук.

Вчене звання «професор» присвоєно у 1999 році.

У квітні 1997 року обраний Дійсним членом (Академіком) Аерокосмічної Академії України.

Працював на різних науково-педагогічних посадах у Харківському ВВАІУ, Київському інституті ВПС, Науковому Центрі ВПС України.

Підготував п’ять кандидатів технічних наук.

В Національному авіаційному університеті працює з 2001 року.

З вересня цього ж року - директор Державного музею авіації України.

Нагоджений: Почесним знаком “НАУ”, Подякою Голови Солом’янської у м. Києві райдержадміністрації, знаком “Відмінник Освіти України”, Почесною відзнакою Київського міського голови “Знак Пошани”, Відзнакою НАУ – медаллю “За сумлінну працю”, Заслужений працівник освіти України.

Автор 87 публікації, з яких 2 підручника та 6 монографій.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради.

Напрям наукової діяльності: багатокритеріальна оптимізація складних динамічних систем.


Посилання на роботи:

Email: kit.oberst5555@nau.edu.ua
Аудиторія:


Моржов Володимир Іванович

Професор
Біографія:

Народився ЗО липня 1938р.

У 1961 році у м. Миколаїв закінчив фізико технічний факультеї Днiпропетровського державного університету.

З 1970 року кандидат технічних наук.

З 1990 року докіор технічних наук.

Працював на посаді старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента кафедри, ТАР та АА.

З 1990 року - професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів - моделювання фізичних процесів реального часу, системи управління динамічними обекіами.


Посилання на роботи:

Email: volodymyr.morzhov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-104


Харченко Олександр Григорович

Доцент
Біографія:

Народився у 1941 році.

У 1965 році закінчив Харківський авіаційний інститут, отримав кваліфікацію інженер-механік з літальних апаратів

У 1970 році закінчив аспірантуру в Сибірському енергетичному інституті.

У 1972 році захистив дисертацію в інституті математики AHУCCP.

З 1975 році працював у Київському державному університети iм. Т.Г. Шевченка.

З 1980 року працює в НАУ доцентом.

Автор понад 88 наукових робіт та публікацій.

Коло наукових інтересів: оцінка якості програмного забезпечення.

З 2007 року – професор кафедри.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.kharchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Василенко Валерiй Андрійович

Доцент
Біографія:

Народився у 1947 році.

З 1970 року з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1988 року кандидат технічних наук.

З 1991 року доцент.

Автор понад 50 науково методичних робіт.

Сфера наукових інтересів інформаційні управляючі системи.

З 2008 року – професор кафедри.


Посилання на роботи:

Email: valerii.vasylenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-306


Малежик Олександр Іванович (07.09.1950 - 09.12.2020)

Доцент
Біографія:

Народився у 1950 році.

У 1972 році з відзнакою закінчив факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1972 року.

Приймав активну участь у наукових розробках в галузі комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден за інформацією бортових параметричних реєстраторів («чорних скриньок»).

З 1983 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

Автор більше 50-ти наукових та навчально-методичних праць.

До їх складу відносяться монографія «Основи комп'ютерних технологій оперативного контролю польотів повітряних суден за польотною інформацією», 4 навчальних посібника, значна кількість навчально-методичних матеріалів.

Приймав участь в розроблені та впроваджені державного і галузевого стандартів, багатьох комп'ютерних технологій контролю польотів повітряних суден.


Посилання на роботи:

Email: kit.narvara@nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Райчев Ігор Едуардович

Доцент
Біографія:

Народився у 1955 році.

У 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Шевченка Т.Г.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор 45 наукових робіт.

Галузі наукових інтересів - технології створення програмних продуктів та забезпечення якості програмних систем критичного призначення. забезпечення.


Посилання на роботи:

Email: ihor.raichev@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Моденов Юрій Борисович

Доцент
Біографія:

Народився у 1951 році.

У 1973 році закiнчив Київське Вище Інженерне авіаційне військове училище.

З 1979 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

З 1975 року працює на викладацьких посадах.

3 2004 року - доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Заступник завідувача кафедри.

Фахівець в галузі теорії та експлуатації авіаційної техніки.


Посилання на роботи:

Email: yurii.modenov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Климова Асія Сабирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1959 році,

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1987 року інженер, асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Область наукових інтересів: системи обробки записів бортових параметричних реєстраторів, методи та технології доступу до інформаційних ресурсів, багатокритеріальна оптимізація складних технічних систем.

З 2007 року – кандидат технічних наук.

З 2008 року – доцент кафедри.

Автор понад 25 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: asiia.klymova@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Савченко Аліна Станiславiвна

Завідувач кафедри
Біографія:

Народилася 1979 року.

У 2002 році закінчнла факультет систем управління Національного авіаційного університету.

З 2002 року працює асистентом кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2007 року – кандидат технічних наук.

З 2008 року – доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

3 2018 року – завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор понад 70 публікацій, з яких монографія, навчальний посібник, 2 патенти.

Напрям наукової діяльності: комп‘ютерні мережі, оптимальне управління, системи штучного інтелекту.


Посилання на роботи:

Email: alina.savchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-4


Чуба Ірина Вікторівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1998 по 2008 рік – на різних інженерних та викладацьких посадах в Інституті комп’ютерних технологій університету.

З 2008 року - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерний інформаційних технологій.

Галузь наукових інтересів: мережеві технології. Автор 14 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: iryna.chuba@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Колісник Олена Василівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації Київського аграрного університету.

З 1998 року інженер Київського підприємства обчислювальної техніки та інформатики.

У 2000 році начальник обчислювального центру КП “Київпастранс”.

З 2004 року працює на кафедрі комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2009 року кандидат технічних наук.

Автор 17 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: olena.kolisnyk@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Холявкіна Тетяна Володимирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1960 році.

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1982 по 1995 рік – на різних інженерних посадах в Актюбінському вищому льотному училищі ЦА та АТБ аеропорту м. Тбілісі.

З 1995 року працює в Національному авіаційному університеті.

З 2008 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.

З 2011 року - кандидат технічних наук.

З 2012 року - доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів: обробка польотної інформації, бази даних, комп”ютерні мережі.

Автор 25 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: tetiana.kholiavkina@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-204-1


Остапенко Олександр Сергійович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1950 році.

У 1973 році закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Після закінчення інституту працював на посаді інженера наукової лабораторії інституту.

З 1980 року - асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій HAУ.

Галузь наукових интересів - комп'ютеризовані системи обробки параметричної інформації.

Автор понад 30 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.ostapenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Єрмачков Юрій Олексійович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1982 року.

Приймав активну участь у науково-дослідних роботах у області створення авіаційних тренажерів та технічних засобів навчання льотного та технічного складу.

Галузь наукових інтересів - моделювальні комплекси, авіаційні тренажери, математичне моделювання, повчальні програми.

Автор та співавтор більш, ніж 50 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: yurii.yermachkov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Шевченко Олександр Петрович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1977 році.

У 2001 році закінчив Національний авіаційний університет.

З 2001 року працював на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій інженером-програмістом.

З 2005 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.shevchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-302


Охремчук Олена Сергіївна

Асистент
Біографія:

Народилась у 1975 році.

У 2009 закінчила Національний авіаційний університет.

З 2003 працює на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій провідним фахівцем.

З 2018 року асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.

Автор 3 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: olena.okhremchuk@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-1


Куклінський Максим Володимирович

Доцент
Біографія:
Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія: 6-206-5


Біографія:
Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Кірхар Наталія Володимирівна

Доцент
Біографія:

Закінчила Херсонський державний технічний університет, магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем.

Аспірантура та захист дисертації, при Херсонському державному технічному університеті.

З 2011 працює в Національному авіаційному університеті


Посилання на роботи:

Email: nataliia.kirkhar@npp.nau.edu.ua
Аудиторія:


Кадет Наталія Павлівна

Старший викладач
Біографія:

Народилася у 1966 році.

У 1992 році закінчила Київський філіал Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім .О.С. Попова, за спеціальністю «Багатоканальний електрозв’язок».

З 1992 р. інженер-конструктор Центрального науково-дослідного інституту зв’язку (ЦНДІЗ).

З 2000 р. спеціаліст навчальної частини міжнародного університету цивільної авіації, факультет військової підготовки.

З 2001 р інженер-електронік кафедри прикладної інформатики факультету комп’ютерних наук НАУ.

З 2005 р. асистент кафедри прикладної інформатики ФКН ІКТ НАУ.

З 2014 р. старший викладач кафедри прикладної інформатики навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2021 р. старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій ФККПІ НАУ.

Сфера наукових інтересів:методологічні основи управління проектами інформатизації, архітектура корпоративних систем.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія: 5.106


Рибасова Наталья Олександрівна

Асистент
Біографія:

Народилася 21 липня 1976 року.

В 2002 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики».

2002 – 2004 рр. – інженер-програміст навчально-виховного відділу Національного авіаційного університету.

3 2004 р. асистент кафедри прикладної інформатики.

З вересня 2021р. асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Толстікова Олена Володимирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1981році.

У 2004 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

З 2012 року кандидат технічних наук.

З 2014 року доцент.

З 2012 року доцент кафедри прикладної інформатики. Автор понад 58 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: сучасні інформаційні технології, моделювання та прогнозування систем, управління проектами в області інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email: olena.tolstikova@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 5.106


Горіна Віолетта Володимирівна

Асистент
Біографія:

Народилась 18 травня 1968 р. у м. Ташкент (Узбекистан). У 1990 році закінчила факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

З 1990 р. по 1995 р. працювала за направленням в Слов’янському авіа технічному коледжі на посаді завідуючого лабораторії.

З 1997 працювала в НАУ на посадах інженера кафедри цифрових обчислювальних машин, провідного інженера відділу з організаційної роботи зі студентами НАУ, провідного інженера інституту новітніх технологій.

З 2002 – 2006 рр навчалась у заочної аспірантурі НАУ.

Зараз працюю на посаді асистента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Обчислювальна техніка та програмування», «Проектування баз даних та експертних систем», «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем», «Інформатика», «Операційні системи ПЕОМ», «Технології комп’ютерного проектування», «Технології розподільних систем та паралельних обчислень» та «Обчислювальна практика».

Автор 18 наукових та навчально-методичних праць.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Ходаков Данііл Вікторович

доцент
Біографія:

Закінчив Херсонський державний технічний університет, магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем.

Аспірантура та захист дисертації, при Херсонському державному технічному університеті.

З 2015 працює в Національному авіаційному університеті


Посилання на роботи:

Email: daniil.khodakov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія:


Сінько Юрій Іванович

Доцент
Біографія: Народився у 1960 році. У 1987 році закінчив Московський інженерно-фізичний інститут (МІФІ) за спеціальністю «Прикладна математика». З 1987 по 1996 роки інженер-програміст Кишинівського державного союзного проектного інституту. З 1997 по 2013 роки викладач, старший викладач, доцент Херсонського державного університету. З 2013 року доцент НАУ. З 2009 року кандидат педагогічних наук. З 2013 року доцент. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: засоби підвищення ефективності навчання у ВНЗ з використанням інформаційних технологій, технології комп’ютерного проектування.
Посилання на роботи:

Email: yurii.sinko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 5-106


Боровик Володимир Миколайович

Доцент
Біографія: Народився у 1951 року У 1973 з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальностью 0608 “Електронні обчислювальні машини” З 1982 року кандидат техничних наук З 1988старший науковий співробітник З 2011 року доцент НАУ Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць Профессійний і науковий інтерес: САПР інформаційний систем та баз даних
Посилання на роботи:

Email: vborovik@ukr.net
Аудиторія: 5-106


Зудов Олег Миколайович

Доцент
Біографія: Народився 1974 року. У 1997 році закінчив радіотехнічний факультет НТУУ КПІ. З 2002 року – кандидат технічних наук. З 2004 року працює доцентом Кафедри прикладної інформатики З 2021 року працює доцентом Кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ. Автор понад 20 публікацій. Напрями наукової діяльності: телекомунікаційні і телеметричні системи, еволюційні алгоритми оптимізації, комп’ютерне моделювання аерокосмічних систем.
Посилання на роботи:

Email: oleh.zudov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: