Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ОС магістр


Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня "МАГІСТР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програма Інформаційні управляючі системи та технології

Термін підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня МАГІСТР:

за денною формою: 1 рік і 4 місяці;

за заочною формою: 1 рік і 5 місяців.

У 2021 році кафедра проводить конкурсний відбір абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР на основі:

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови;
  • фахового вступного випробування

Програми та графік вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування ОС Магістр 2021

Графік випробувань ОС Магістр

Рейтинг професійних та творчих досягнень (РТПД)* 2021