Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Наукоємні технології

В Україні у Національному авіаційному університеті (м. Київ) з 2008 року видається науковий журнал «Наукоємні технології» (“Science-Based Technologies”). Періодичність видання становить 4 рази на рік, статті друкуються українською та англійською мовами. Проблематика журналу у галузі технічних наук: Інформаційні технології, кібербезпека; Екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; Електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.

Вказаний журнал має International Standard Serial Number ISSN 2075-0781 registered by ISSN International Center in June 2009.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1301 науковий журнал «Наукоємні технології» включено до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з технічних наук, категорія "Б".

Мова видання: українська, англійська.

Сайт видання

Рік заснування: 05.03.2009
Проблематика: Технічні науки:
Інформаційні технології, кібербезпека
Електроніка, телекомунікації та радіотехніка
Транспорт, транспортні технології
Екологія, хімічна технологія, біотехнології, біоінженерія
ISSN (Print): 2075-0781
ISSN (Online): 2310-5461
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13793-2767Р
Фахова реєстрація у МОН України: Наказ МОН України від 15.10.2019 р. № 1301, категорія "Б"
Галузь науки: Технічні
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: Українська, англійська
Засновник: Національний авіаційний університет
Головний редактор: Козловський Валерій Валерійович, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Нестеренко Катерина Сергіївна, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Савченко Аліна Станіславівна, доктор технічних наук
Адреса редакції: 03680, Київ-58, просп. Любомира Гузара, 1,
тел. 406-76-49
e-mail: sbt_nau@ukr.net