Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ОС «МАГІСТР»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Силабуси навчальних дисциплін на 2022-2023 н.р.ОПП “ Інформаційні управляючі системи та технології ”
ОПП “ Інформаційні технології проектування”  • Ділова іноземна мова
  • Філософські проблеми наукового пізнання
  • Методологія прикладних досліджень у сфері комп'ютерних наук
  • Організація інформаційно-обчислювальних процесів і систем
  • Проєктування баз даних та експертних систем
  • Математичні основи автоматизованого проектування
  • Теорія та технології проектування
  • Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування