Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Новини

Card image cap
26-28 жовтня 2023 року на кафедрі комп‘ютерних інформаційних технологій НАУ відбудеться онлайн-візит експертної групи Національного агентства з якості вищої освіти під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «122 Комп‘ютерні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітніх програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» із використанням технічних засобів відеозв’язку. З програмою роботи експертної групи можна ознайомитись за посиланням.
Детальніше
Card image cap
КУРС ЛЕКЦІЙ «DATA SCIENCE: ВСТУП ДО МАШИННОГО НАВЧАННЯ» ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій НАУ в рамках реалізації обов’язкового компонента «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійних програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» проводиться курс лекцій на тему «Data Science: Вступ до машинного навчання». Лекції проводить Анастасія ДЕЙНЕКО - Technical Trainer компанії Grid Dynamics, яка є стейкхолдером зазначених освітніх програм. На лекціях здобувачі розглядають теми, серед яких, Overfitting та Underfitting при навчанні моделей машинного навчання, метрики оцінки якості моделей машинного навчання, чітке та нечітке кластерування даних, методи прогнозування (моделі Бокса-Дженскінса, Prophet), методи виявлення аномалій та проблему незбалансованих даних, методи компресії даних, методи зіставлення та класифікації зображень. Отримані теоретичні знання здобувачі закріплюють на лабораторних заняттях.
Детальніше
Card image cap
Ознайомлення здобувачів з ОПП «ІТП» першого (бакалаврського) рівня
29.09.2023 на кафедрі комп‘ютерних інформаційних технологій НАУ відбулась зустріч здобувачів груп ТП-115Б, ТП-116Б з гарантом освітньо-професійної програми «Інформаційні технології проектування» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» к.пед.н. доцентом Сінько Ю.І. та провідними викладачами. Здобувачів ознайомлено з метою освітньо-професійної програми, яка полягає у формуванні та розвитку у здобувачів вищої освіти загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування інформаційних технологій проєктування у різних галузях науки, техніки, економіки і народному господарстві в цілому, та визначено об'єкт освітньо-професійної програми. Здобувачі ознайомились з основними характеристиками освітньо-професійної програми, з програмними компетентностями та програмними результатами навчання, з переліком та змістом обов’язкових компонент та їх логічною послідовністю, передбаченими формами підсумкового контролю. Серед яких навчальні дисципліни «Основи програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Крос-платформне програмування», «Технологія створення програмних продуктів», «Технології комп'ютерного проектування», «WEB-технології та WEB-дизайн» та інші, які дають можливість оволодіти фаховими компетентностями як у галузі комп’ютерних систем, так і програмного забезпечення широкого призначення. Розглянуто реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії шляхом обрання дисциплін вибіркового компоненту освітньо-професійної програми. Здобувачів ознайомлено з процедурою обрання вибіркових компонентів ОПП.
Детальніше
Card image cap
ЛЕКЦІЯ ПО BIGDATA ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій НАУ в рамках реалізації обов’язкового компонента «Проектування БД та ЕС» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітніх програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» проведено гостьову лекцію на тему «Big Data». Лекцію провела Антоніна БОНДАРЧУК - представник компанії Grid Dynamics, яка є стейкхолдером зазначених освітніх програм. На лекції студенти познайомились з основами Big Data: визначенням великих даних, їх зберіганням, розглянуто популярні інструменти для роботи з великими даними, Data Warehouse та Data Lake, MapReduce.
Детальніше
Card image cap
Ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня з ОПП «Інформаційні технології проектування»
01.09.2023р. на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій НАУ відбулась зустріч здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» з гарантом освітньо-професійної програми «Інформаційні технології проектування» Толстіковою О.В. та провідними викладачами. Здобувачів ознайомлено з метою та об'єктом освітньо-професійної програми. Розглянуто передбачені програмні результати навчання та фахові компетентності. Здобувачі розглянули перелік обов’язкових компонент, серед яких навчальні дисципліни «Спецрозділи інформаційних технологій проектування», «Проєктування баз даних та експертних систем», «Теорія та технології проектування», «Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування», «Організація авіаційних інформаційно-обчислювальних процесів і систем» та інші, основний зміст дисциплін та передбачені форми контрольних заходів. Здобувачів ознайомлено з процедурою обрання вибіркових компонентів ОПП для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Розглянуто зміст запропонованих вибіркових компонентів.
Детальніше
Card image cap
Ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня з ОПП «ІУСТ»
01.09.2023 р. на кафедрі комп‘ютерних інформаційних технологій НАУ відбулась зустріч здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 122 «Комп‘ютерні науки» з гарантом освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» Савченко А.С. та провідними викладачами. Здобувачів ознайомлено з метою та об'єктом освітньо-професійних програм. Розглянуто передбачені програмні результати навчання та фахові компетентності. Здобувачі розглянули перелік обов’язкових компонент, серед яких навчальні дисципліни «Проектування баз знань та експертних систем» , «Мережні інформаційні технології», «Корпоративні інформаційні системи», «Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем» та інші, основний зміст дисциплін та передбачені форми контрольних заходів. Здобувачів ознайомлено з процедурою обрання вибіркових компонентів ОПП для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Розглянуто зміст запропонованих вибіркових компонентів.
Детальніше