Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ОС Бакалавр 2 курс


Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня "БАКАЛАВР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп`ютерні науки

Освітньо-професійна програма Інформаційні управляючі системи та технології

Термін підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня БАКАЛАВР:

за денною формою: 3 роки і 10 місяці;

за заочною формою: 4 роки і 6 місяців.

У 2021 році кафедра проводить конкурсний відбір абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР з нормативним терміном навчання 3 роки (прийом на 2 курс) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст на основі:

  • фахового вступного випробування
  • додаткового вступного випробування (для суміжних спеціальностей)

Програми та графік вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування ОС Бакалавр 2021 (2 курс)

Програма фахового вступного випробування ОС Бакалавр 2021 (3 курс)

Графік випробувань ОС Бакалавр