Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю

122 Комп’ютерні науки