Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»:

ОПП “Інформаційні управляючі системи та технології” («ІУСТ»)

ОПП “Інформаційні технології проектування” («ІТП»)

Ліцензований обсяг 2022-2023 н.р.
Графік навчального процесу 2023-2024 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень


Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 – Інформаційні технології, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

ОПП "ІУСТ"

Сертифікат про акредитацію ОПП "ІУСТ" за першим (бакалаврським) рівнем
Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням

ОПП "ІТП"

Сертифікат про акредитацію ОПП "ІТП" за першим (бакалаврським) рівнем
Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням

Другий (магістерський) рівень


Стандарт вищої освіти України Другий (магістерський) рівень, галузь знань 12 – Інформаційні технології, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

ОПП "ІУСТ"
Сертифікат про акредитацію ОПП «ІУСТ» за другим (магістерським) рівнем

Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням

ОПП "ІТП"
Сертифікат про акредитацію ОПП «ІТП» за другим (магістерським) рівнем

Рецензії та відгуки на освітню програму за посиланням