Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Робочі програми/силабуси навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»ОПП "Інформаційні управляючі системи та технології"Навчально-методичне забезпечення дисциплін
Перелік літературних джерел за освітньою програмою

ОПП "Інформаційні технології проектування"Навчально-методичне забезпечення дисциплін