Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

РІВНІ ТА НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів "БАКАЛАВР" та "МАГІСТР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітньо-професійна програма Інформаційні управляючі системи та технології(денна, заочна)

Освітньо-професійна програма Інформаційні технології проектування (денна)

Термін навчання за денною формою:

 • бакалавр - 3 роки і 10 місяців,

 • магістр - 1 рік і 4 місяці;

Термін навчання за заочною формою:

 • бакалавр – 4 роки 6 місяців

 • магістр - 1 рік і 5 місяців.


Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій – одна з провідних кафедр Національного авіаційного університету України , що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення.

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатуються або розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

Профілюючими дисциплінами спеціальності є:

 • Теорія алгоритмів
 • Алгоритмізація та програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Розподілені та хмарні обчислення
 • Кросс-платформне програмування
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • WEB-технології та WEB-дизайн
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Системний аналіз
 • Комп'ютерні мережі
 • Якість програмного забезпечення
 • Тестування програмного забезпечення інформаційних систем
 • Якість програмного забезпечення та тестування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Комп’ютеризовані технології обробки інформації
 • Технології автоматизованого конструювання складних систем.

Випускні дипломні роботи (проекти) виконуються студентами у відповідності до реальної тематики, як правило, за місцем майбутньої роботи і характеризуються високою якістю та значним відсотком впровадження.

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатуються або розробляються комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах розробниках інформаційних технологій, а також в наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

Стандарт якості вищої освіти

Сертифікат про акредитацію спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем