Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Завідувач кафедри

Професори

Доценти

Старші викладачі

Асистенти

Воронін Альберт Миколайович

Професор
Біографія:

Народився у 1933 році.

У 1957 році закінчив Московський енергетичний інститут.

З 1990 року доктор технічних наук. З 2002 року професор.

Працював у Київському інституті автоматики, інституту кібернетики НАНУ, інституті космічних досліджень НАНУ і НКАУ.

3 2005 року - професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор 7 наукових монографій та близько 300 статей у фахових журналах.

Член Американської математичної Спілки.


Посилання на роботи:

Email: albert.voronin@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Віноградов Микола Анатолійович

Професор
Біографія:

Народився у 1946 році

У 1969 році закінчив Київське вище інженерно авіаційне військове училище ВПС.

З 1975 року кандидат технічних наук.

З 1981 року старший науковий співробітник.

З 1992 року доктор технічних наук.

З 1993 року професор. Близько 80 наукових праць, утому числі: 5 моноірафїй, навчальних посібників; 8 стаїей в академічних журналах; 11 статей в фахових виданнях; 6 авторських свідоцтв на винаходи.

Під науковим керівництвом захищено 27 кандидатських дисертацій.


Посилання на роботи:

Email: mykola.vinohradov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-302-1


Полухін Анатолій Васильович

Професор
Біографія:

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю 0608 "Електронні обчислювальні машини".

З 1984 року кандидат технічних наук.

З 1985 року старший науковий співробітник.

З 1990 року доцент.

3 2004 року професор НАУ Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: моделювання складних технічних систем; новітні освітні технології.

З 2008 року – проректор університету з навчальної роботи.


Посилання на роботи:

Email: anatolii.polukhin@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Зіатдінов Юрій Кашафович

Професор
Біографія:

Народився у 1955 році.

У 1977 році з золотою медаллю закінчив Київське вище військове авіаційне училище за фахом “Автоматичне, електроприладне обладнання ЛА”.

У 1992 році закінчив механіко - математичний факультет Харківського Державного університету за фахом «математика».

З 1985 року - кандидат технічних наук. Вчене звання «доцент» кафедри “Автоматизації управління літальними апаратами” присвоєно у 1989 році

З 1996 року - доктор технічних наук.

Вчене звання «професор» присвоєно у 1999 році.

У квітні 1997 року обраний Дійсним членом (Академіком) Аерокосмічної Академії України.

Працював на різних науково-педагогічних посадах у Харківському ВВАІУ, Київському інституті ВПС, Науковому Центрі ВПС України.

Підготував п’ять кандидатів технічних наук.

В Національному авіаційному університеті працює з 2001 року.

З вересня цього ж року - директор Державного музею авіації України.

Нагоджений: Почесним знаком “НАУ”, Подякою Голови Солом’янської у м. Києві райдержадміністрації, знаком “Відмінник Освіти України”, Почесною відзнакою Київського міського голови “Знак Пошани”, Відзнакою НАУ – медаллю “За сумлінну працю”, Заслужений працівник освіти України.

Автор 87 публікації, з яких 2 підручника та 6 монографій.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради.

Напрям наукової діяльності: багатокритеріальна оптимізація складних динамічних систем.


Посилання на роботи:

Email: kit.oberst5555@nau.edu.ua
Аудиторія:


Моржов Володимир Іванович

Професор
Біографія:

Народився ЗО липня 1938р.

У 1961 році у м. Миколаїв закінчив фізико технічний факультеї Днiпропетровського державного університету.

З 1970 року кандидат технічних наук.

З 1990 року докіор технічних наук.

Працював на посаді старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента кафедри, ТАР та АА.

З 1990 року - професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів - моделювання фізичних процесів реального часу, системи управління динамічними обекіами.


Посилання на роботи:

Email: volodymyr.morzhov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-104


Харченко Олександр Григорович

Доцент
Біографія:

Народився у 1941 році.

У 1965 році закінчив Харківський авіаційний інститут, отримав кваліфікацію інженер-механік з літальних апаратів

У 1970 році закінчив аспірантуру в Сибірському енергетичному інституті.

У 1972 році захистив дисертацію в інституті математики AHУCCP.

З 1975 році працював у Київському державному університети iм. Т.Г. Шевченка.

З 1980 року працює в НАУ доцентом.

Автор понад 88 наукових робіт та публікацій.

Коло наукових інтересів: оцінка якості програмного забезпечення.

З 2007 року – професор кафедри.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.kharchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Василенко Валерiй Андрійович

Доцент
Біографія:

Народився у 1947 році.

З 1970 року з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1988 року кандидат технічних наук.

З 1991 року доцент.

Автор понад 50 науково методичних робіт.

Сфера наукових інтересів інформаційні управляючі системи.

З 2008 року – професор кафедри.


Посилання на роботи:

Email: valerii.vasylenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-306


Малежик Олександр Іванович (07.09.1950 - 09.12.2020)

Доцент
Біографія:

Народився у 1950 році.

У 1972 році з відзнакою закінчив факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1972 року.

Приймав активну участь у наукових розробках в галузі комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден за інформацією бортових параметричних реєстраторів («чорних скриньок»).

З 1983 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

Автор більше 50-ти наукових та навчально-методичних праць.

До їх складу відносяться монографія «Основи комп'ютерних технологій оперативного контролю польотів повітряних суден за польотною інформацією», 4 навчальних посібника, значна кількість навчально-методичних матеріалів.

Приймав участь в розроблені та впроваджені державного і галузевого стандартів, багатьох комп'ютерних технологій контролю польотів повітряних суден.


Посилання на роботи:

Email: kit.narvara@nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Райчев Ігор Едуардович

Доцент
Біографія:

Народився у 1955 році.

У 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Шевченка Т.Г.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор наукових робіт.

Галузі наукових інтересів - технології створення програмних продуктів та забезпечення якості програмних систем критичного призначення.


Посилання на роботи:

Email: ihor.raichev@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Моденов Юрій Борисович

Доцент
Біографія:

Народився у 1951 році.

У 1973 році закiнчив Київське Вище Інженерне авіаційне військове училище.

З 1979 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

З 1975 року працює на викладацьких посадах.

3 2004 року - доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Заступник завідувача кафедри.

Фахівець в галузі теорії та експлуатації авіаційної техніки.


Посилання на роботи:

Email: yurii.modenov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Климова Асія Сабирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1959 році,

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1987 року інженер, асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Область наукових інтересів: системи обробки записів бортових параметричних реєстраторів, методи та технології доступу до інформаційних ресурсів, багатокритеріальна оптимізація складних технічних систем.

З 2007 року – кандидат технічних наук.

З 2008 року – доцент кафедри.

Автор понад 25 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: asiia.klymova@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Савченко Аліна Станiславiвна

Завідувач кафедри
Біографія:

У 2002 році закінчила факультет систем управління Національного авіаційного університету.

З 2002 року асистент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2007 року – кандидат технічних наук.

З 2008 року – доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

3 2018 року – завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2021 року – доктор технічних наук.

У 2023 році - отримала вчене звання професора.

Автор понад 100 публікацій, серед яких монографія, навчальний посібник, патенти, фахові публікації.

Напрям наукової діяльності: комп‘ютерні мережі, оптимальне управління, системи штучного інтелекту.


Посилання на роботи:

Email: alina.savchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-4


Чуба Ірина Вікторівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1998 по 2008 рік – на різних інженерних та викладацьких посадах в Інституті комп’ютерних технологій університету.

З 2008 року - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерний інформаційних технологій.

Галузь наукових інтересів: мережеві технології. Автор 14 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: iryna.chuba@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Колісник Олена Василівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації Київського аграрного університету.

З 1998 року інженер Київського підприємства обчислювальної техніки та інформатики.

У 2000 році начальник обчислювального центру КП “Київпастранс”.

З 2004 року працює на кафедрі комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2009 року кандидат технічних наук.

Автор 17 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: olena.kolisnyk@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-5


Холявкіна Тетяна Володимирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1960 році.

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1982 по 1995 рік – на різних інженерних посадах в Актюбінському вищому льотному училищі ЦА та АТБ аеропорту м. Тбілісі.

З 1995 року працює в Національному авіаційному університеті.

З 2008 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.

З 2011 року - кандидат технічних наук.

З 2012 року - доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів: обробка польотної інформації, бази даних, комп”ютерні мережі.

Автор 25 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: tetiana.kholiavkina@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-204-1


Остапенко Олександр Сергійович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1950 році.

У 1973 році закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Після закінчення інституту працював на посаді інженера наукової лабораторії інституту.

З 1980 року - асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій HAУ.

Галузь наукових интересів - комп'ютеризовані системи обробки параметричної інформації.

Автор понад 30 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.ostapenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Єрмачков Юрій Олексійович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1982 року.

Приймав активну участь у науково-дослідних роботах у області створення авіаційних тренажерів та технічних засобів навчання льотного та технічного складу.

Галузь наукових інтересів - моделювальні комплекси, авіаційні тренажери, математичне моделювання, повчальні програми.

Автор та співавтор більш, ніж 50 науково методичних робіт.


Посилання на роботи:

Email: yurii.yermachkov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-6


Шевченко Олександр Петрович

Старший викладач
Біографія:

Народився у 1977 році.

У 2001 році закінчив Національний авіаційний університет.

З 2001 року працював на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій інженером-програмістом.

З 2005 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email: oleksandr.shevchenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-302


Охремчук Олена Сергіївна

Асистент
Біографія:

Народилась у 1975 році.

У 2009 закінчила Національний авіаційний університет.

З 2003 працює на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій провідним фахівцем.

З 2018 року асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.

Автор 3 наукових праць.


Посилання на роботи:

Email: olena.okhremchuk@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206-1


Куклінський Максим Володимирович

Доцент
Біографія:
Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія: 6-206-5


Біографія:
Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Кадет Наталія Павлівна

Старший викладач
Біографія:

Народилася у 1966 році.

У 1992 році закінчила Київський філіал Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім .О.С. Попова, за спеціальністю «Багатоканальний електрозв’язок».

З 1992 р. інженер-конструктор Центрального науково-дослідного інституту зв’язку (ЦНДІЗ).

З 2000 р. спеціаліст навчальної частини міжнародного університету цивільної авіації, факультет військової підготовки.

З 2001 р інженер-електронік кафедри прикладної інформатики факультету комп’ютерних наук НАУ.

З 2005 р. асистент кафедри прикладної інформатики ФКН ІКТ НАУ.

З 2014 р. старший викладач кафедри прикладної інформатики навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2021 р. старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій ФККПІ НАУ.

Сфера наукових інтересів:методологічні основи управління проектами інформатизації, архітектура корпоративних систем.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія: 5.106


Рибасова Наталья Олександрівна

Старший викладач
Біографія:

Народилася 21 липня 1976 року.

В 2002 р. закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Системи управління і автоматики».

2002 – 2004 рр. – інженер-програміст навчально-виховного відділу Національного авіаційного університету.

3 2004 р. асистент кафедри прикладної інформатики.

З вересня 2021р. асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Толстікова Олена Володимирівна

Доцент
Біографія:

Народилася у 1981році.

У 2004 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

З 2012 року кандидат технічних наук.

З 2014 року доцент.

З 2012 року доцент кафедри прикладної інформатики. Автор понад 58 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: сучасні інформаційні технології, моделювання та прогнозування систем, управління проектами в області інформаційних технологій.


Посилання на роботи:

Email: olena.tolstikova@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 5.106


Горіна Віолетта Володимирівна

Старший викладач
Біографія:

Народилась 18 травня 1968 р. у м. Ташкент (Узбекистан). У 1990 році закінчила факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

З 1990 р. по 1995 р. працювала за направленням в Слов’янському авіа технічному коледжі на посаді завідуючого лабораторії.

З 1997 працювала в НАУ на посадах інженера кафедри цифрових обчислювальних машин, провідного інженера відділу з організаційної роботи зі студентами НАУ, провідного інженера інституту новітніх технологій.

З 2002 – 2006 рр навчалась у заочної аспірантурі НАУ.

Зараз працюю на посаді асистента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Обчислювальна техніка та програмування», «Проектування баз даних та експертних систем», «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем», «Інформатика», «Операційні системи ПЕОМ», «Технології комп’ютерного проектування», «Технології розподільних систем та паралельних обчислень» та «Обчислювальна практика».

Автор 18 наукових та навчально-методичних праць.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Сінько Юрій Іванович

Доцент
Біографія: Народився у 1960 році. У 1987 році закінчив Московський інженерно-фізичний інститут (МІФІ) за спеціальністю «Прикладна математика». З 1987 по 1996 роки інженер-програміст Кишинівського державного союзного проектного інституту. З 1997 по 2013 роки викладач, старший викладач, доцент Херсонського державного університету. З 2013 року доцент НАУ. З 2009 року кандидат педагогічних наук. З 2013 року доцент. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: засоби підвищення ефективності навчання у ВНЗ з використанням інформаційних технологій, технології комп’ютерного проектування.
Посилання на роботи:

Email: yurii.sinko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 5-106


Мельниченко Поліна Ігорівна

Асистент
Біографія:

У 2019 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, та поступила до очної аспірантури Національного авіаційного університету.

З 2021 року асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій ФКНТ НАУ.


Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Сидоренко Вікторія Миколаївна

Доцент
Біографія:

Народилась у 1990 році у м. Попасна Луганської області.

У 2012 р. з відзнакою закінчила магістратуру Національного авіаційного університету за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

У 2013 р. поступила до очної аспірантури Національного авіаційного університету, яку успішно закінчила захистивши дисертацію на тему: «Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі».

З 2018 р. кандидат технічних наук (за спеціальністю 21.05.01 "Інформаційна безпека держави").

У 2021 році отримала вчене звання доцента (за кафедрою безпеки інформаційних технологій).

Починаючи з 2013 року працювала на посадах асистента, аспіранта, старшого викладача та доцента

З 2019 року науковий співробітник НДЛ протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі НАУ.

На посаді доцента кафедри КІТ працює з 2023 року.


Посилання на роботи:

Email: viktoriia.sydorenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-215


Зудов Олег Миколайович

Доцент
Біографія: Народився 1974 року. У 1997 році закінчив радіотехнічний факультет НТУУ КПІ. З 2002 року – кандидат технічних наук. З 2004 року працює доцентом Кафедри прикладної інформатики З 2021 року працює доцентом Кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ. Автор понад 20 публікацій. Напрями наукової діяльності: телекомунікаційні і телеметричні системи, еволюційні алгоритми оптимізації, комп’ютерне моделювання аерокосмічних систем.
Посилання на роботи:

Email: oleh.zudov@npp.nau.edu.ua
Аудиторія:


Гнатюк Сергій Олександрович

професор
Біографія: Народився у 1985 році у м. Нетішин Хмельницької області. У 2007 році закінчив з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки". З 2011 року кандидат технічних наук (05.13.21 "Системи захисту інформації"). З 2014 року доцент (за кафедрою безпеки інформаційних технологій). З 2017 року доктор технічних наук (05.13.21 "Системи захисту інформації"). З 2021 року професор (122 "Комп'ютерні науки"). Починаючи з 2007 року працював на посадах асистента, аспіранта, доцента, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, професора та заступника директора навчально-наукового інституту, заступника декана факультету в НАУ. Протягом 2015-2018 років був головою, а з 2018 року - заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених НАУ. З 2023 року декан Факультету комп'ютерних наук та технологій НАУ, науковий керівник НДЛ протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі НАУ (з 2019 року). На посаді професора кафедри КІТ працює з 2021 року, є гарантом освітньо-наукового процесу підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки".
Посилання на роботи:

Email: serhii.hnatiuk@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-105, 6-215


Охріменко Тетяна Олександрівна

доцент
Біографія: Народилася у 1990 році у м. Вінниця. У 2011 р. з відзнакою закінчила бакалаврат Національного авіаційного університету за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою». У 2012 р. з відзнакою закінчила магістратуру Національного авіаційного університету за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації». 2012 р. поступила до очної аспірантури Національного авіаційного університету, яку успішно закінчила захистивши дисертацію на тему: «Методи підвищення ефективності протоколів квантової криптографії». З 2016 р. кандидата технічних наук (05.13.21 "Системи захисту інформації"). У 2016 р. – пройшла курс підвищення кваліфікації з курсу «Менеджмент освітянської діяльності» (в рамках курсу були опрацьовані наступні дисципліни: «Педагогічний менеджмент», «Соціальна психологія управління навчальним процесом», «Психологія педагогічної діяльності»). 2017 р. – отримала сертифікат, який підтверджує високий рівень володіння англійською мовою (на рівні B2). 2019 р. – пройшла курс та отримала сертифікат для викладачів «Project Management in Higher Education» від компанії GlobalLogic. Починаючи з 2011 року працювала на посадах інженера, асистента, аспіранта, доцента, старшого наукового співробітника в НАУ. З 2019 р. - по теперішній час – докторант факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії. На посаді доцента кафедри КІТ працює з 2021 року.
Посилання на роботи:

Email: t.okhrimenko@nau.edu.ua
Аудиторія: 6-105, 6-215


Літавріна Ксенія Михайлівна

Провідний фахівець
Біографія:
Посилання на роботи:

Email:
Аудиторія:


Дорожинський Сергій Анатолійович

Асистент
Біографія:

Народився в 1994 році в с.м.т. Ситківці Вінницької області. У 2016 році закінчив Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини за спеціальністю “Середня освіта” кваліфікаційного рівня “Вчитель математики. Вчитель інформатики”. У 2019 вступив до аспірантури Національного авіаційного університету за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” та працює над тематикою “Квантово-криптографічні методи забезпечення конфіденційності даних в інформаційно-комунікаційних системах”. З 2019 року молодший науковий співробітник НДЛ протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі НАУ. З 2023 працює на посаді асистента кафедри КІТ.


Посилання на роботи:

Email: dorozhynskyi.serhii@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 5-206


Прокопенко Костянтин Ігорович

Доцент
Біографія: У 2001 році закінчив Національний Університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
У 2005 році завершив очне відділення аспірантури Національного авіаційного університету.
У 2006 році захистив дисертаційну роботу та отримав науковий ступінь Кандидата технічних наук.
Автор понад 35 наукових робіт.
Сфера наукових інтересів Data Science, Signals Processing.
Посилання на роботи:

Email: kostiantyn.prokopenko@npp.nau.edu.ua
Аудиторія: 6-206