Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Історія кафедри

У кінці 60-х років 20 сторіччя Міністерство цивільної авіації (МЦА) СРСР доручили Київському інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА) організувати підготовку і підвищення кваліфікації інженерних кадрів для експлуатації нової авіаційної техніки на основі комп'ютеризованих систем і інформаційних технологій. Для вирішення поставленої задачі в інституті в 1970 р. була створена базова кафедра "Експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем" (EААОС).

За перші роки свого існування кафедра успішно вирішила проблему забезпечення підприємств Аерофлоту інженерними кадрами, необхідними для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом), а з кінця 70-х років зосередила свої зусилля на вирішенні широкого кола питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден на основі інформації бортових реєстраторів польотних даних - так званих "чорних ящиків". У період з 1980 по 1992 рік (до розпаду СРСР) кафедра була головним учбово-науково-виробничим підрозділом МЦА. Мінприлада і Мінавіапрома СРСР в галузі збору, обробки і аналізу польотних даних з мєтою попередження авіаційних подій і забезпечення безпеки польотів повітряних суден.

Після розпаду СРСР КІІЦА втратив статус галузевого вищого навчального закладу (ВНЗ), основної кузні інженерних кадрів для найбільшої в світі авіаційної компанії "Аерофлот". Зменшення попиту на авіаційних фахівців профілю кафедри привело до необхідності коригування навчального плану їх підготовки з орієнтуванням на кадрове забезпечення підприємств науково-виробничого об'єднання "Електроприлад" - головного підприємства Мінпромполітики України з питань створення бортових систем контролю і управління.

У цей період кафедра отримала нову назву - експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління.

До часу отримання університетом рангу Національного авіаційного виявилася прогресуюча тенденція зменшення попиту авіаційних організацій України на фахівців в області комп'ютеризованих систем контролю і управління, що привело до змін у навчальному плані - кафедра стала готувати фахівців широкого профілю в області комп'ютерних інформаційних технологій. Це знайшло відображення і в назві - комп'ютерних інформаційних технологій.

Створення в 1970 р. кафедри нового напряму, що консолідує високі вимоги до підготовки фахівців з авіації з їх підготовкою в області комп'ютерних інформаційних технологій було зумовлено велінням часу.

Вступ СРСР в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО), і, як наслідок, необхідність виконання міжнародних вимог до повітряних суден і їх обладнання, конкурентна боротьба за місце на світовому авіаційному ринку привели до створення цивільних літаків нового покоління Ту-134, Іл-62, Ту-154, Ан-24, Ан-22 і інших. При створенні встановлених на цих літаках пілотажно-навігаційних комплексів і бортових систем контролю і реєстрації польотних даних уперше широко використовувалися елементи обчислювальної техніки і досягнення комп'ютерних інформаційних технологій.

Тому керівництво МЦА СРСР доручило у другій половині 60-х років академіку Кухтенку О.І. організувати на базі керованого ним Науково - дослідницького моделюючого центра при КІІЦА проведення досліджень експлуатаційних характеристик нових автоматизованих систем управління польотом в умовах, максимально наближених до реальних польотів і розробити рекомендації по їх експлуатації.

Академiк О.I. Кухтенко проводить нараду iз науковими спiвробiтниками (1967)

Для проведення досліджень був створений науковий творчий колектив в складі викладачів і аспірантів кафедри теорії автоматичного регулювання, в який увійшли Шевельов А.Г.. Яцков М.О., Фаль A.M.. Моржов В.І., а також студенти Міщенко І.В., Дмитрієв В.Ю., Полухін А.В., Харазішвілі Ю.О., Василенко В. А. і інші. Ці фахівці склали ядро кафедри ЕААОС, яку очолив професор Шевельов А.П

Професор Шевельов А.Г. проводить засiдання кафедри "Експлуатацiї авiацiйних автоматичних i обчислювальних систем" (1973)

Перші роки роботи кафедри характеризуються встановленням тісних науково-виробничих зв'язків з підрозділом конструкторського бюро O.K. Антонова, А.Н. Туполева, СВ. Ільюшмна, розробниками і виробниками автоматизованих систем управління польотом: Московським інститутом електроавтоматики, Першим і Третім Московськими приладобудівними заводами, і багатьма провідними експлуатаційними підприємствами цивільної авіації.

У навчальному плані підготовки студентів уперше були реалізовані принципи підготовки інженерів системотехніків з експлуатації авіаційної техніки; в навчальному процесі широко використовувалися результати наукових досліджень і створені на кафедрі моделюючі стенди автоматизованих систем контролю та управління польотом повітряних суден.

У цей же період за дорученням Головного управління експлуатації та ремонту авіаційної техніки МЦА на кафедрі були організовані курси підготовки і підвищення кваліфікації авіаційних фахівців, що експлуатують АСУ польотом.

Серед випускників кафедри, що спеціалізувалися в області експлуатації АСУ польотом, багато відомих в авіації фахівців, в тому числі одним з провідних фахівців з експлуатації АСУ польотом літака Ту-144, а пізніше заступник начальника Головного управління радіоелектронного обладнання МЦА СРСР, к. т.н. Ахламов С.П., начальник Криворізького авіаційного коледжу к.т.н. Андруссвич А.О., відомий фахівець в галузі авіаційної безпеки і в подальшому один з керівних працівників Міносвіти доцент Кузнецов В.О., заступник головного інженера Бориспільського авіапідприємства по авіаційному і радіоелектронному обладнанню Медведев В.І. і інші.

Таким чином кафедра EААОС внесла гідний внесок в освоєння експлуатації комп'ютеризованих систем управління польотом повітряних суден.

У другій половині 70-х років на кафедрі сталися істотні зміни. Наказом Міністра цивільної авіації в 1976 р. кафедрі було доручено рішення актуальної для експлуатаційних підприємств галузі проблеми: підготовка фахівців і забезпечення науково-методичного керівництва діяльністю підрозділів з обробки польотної інформації.

У цей же період завідувачем кафедрою EААОС був вибраний професор Яцков М.О. Цілий ряд інженерів і молодих спеціалістів (Дмитрієв В.Ю., Василенко В.А., Поляков В.О., Малежик О.І., Остапенко О.С) перейшли на викладацьку роботу. На кафедру прийшли молоді кандидати наук (Строгальов М.О.. Ястреб М.М., Цветков М.М.), а також досвідчений педагог і вихователь молоді, полковнику відставці, доцент Соломяний В. П.

Завiдувaч кафедри М.О.Яцков зi своїм особовим складом каф. ЕААОС (1979)

За короткий час колектив кафедри виконав великий об'єм організаційної, науково-методичної і інженерно-технічної роботи, в тому числі розробив навчальні плани підготовки і підвищення кваліфікації авіаційних фахівців з комп'ютеризованих систем і інформаційних технологій контролю польотів новітряних суден, вивчення сучасних на той час систем комп'ютеризованої обробки польотної інформації типу "Луч 74" та "Луч 84".

Була створена учбово-науково-виробнича база, необхідна для проведення навчального процесу і виконання наукових досліджень.

У зв'язку з успішним виконанням державного завдання по забезпеченню підготовки фахівців для підрозділів з обробки польотної інформації завідувач кафедри Яцков М.О. і начальник дільниці обробки ПІ Алексеев A.Л. були удостоєні урядових нагород.

МЦА і Мінавіапром СРСР надали кафедрі право видачі випускникам (з числа студентів і інженерів) сертифікатів про допуск до самостійної експлуатації комп'ютеризованих систем контролю польотів і аналізу польотних даних.

Випуск спецiалiстiв польської авiакомпанiї LOT (1982)

На кафедрі в період до 1991 р. було підготовлено біля 2000 фахівців для підрозділів обслуговування систем об'єктивного контролю та обробки польотної інформації, котрі працюють в авіапідприємствах країн СНД та інших держав: Куби, Індії, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, Угорщини та інш.

Результати науково-методичної роботи кафедри в області комплексування авіаційної і системотехнічної підготовки студентів були схвалені Науково-методичною комісією міністерства вищої освіти СРСР по АСУ, а професор Яцков М.О. був введений до складу цієї комісії як представник вищих навчальних закладів Міністерства цивільної авіації.

Виконуючи функції міжвідомчого головного науково-виробничого підрозділу з комп'ютеризованій обробці польотної інформації, колектив кафедри приділяв велику увагу питанням узагальнення, аналізу і поширення передового досвіду з об'єктивного контролю польотів повітряних суден, і цією метою в період з I980 по 1991 р. кафедра підготувала і провела 9 Всесоюзних науково-практичних конференцій по збору, обробці і практичному використанню польотної інформації.

Основними завданнями наукового напряму методів і засобів комп'ютерної обробки польотної інформації, сформованого на кафедрі під керівництвом Яцкова М.О., було створення математичних моделей контролю польотів та відповідного програмного забезпечення обробки результатів контролю для підвищення ефективності експлуатації повітряних суден.

В цей час на кафедрі було розроблено:

  • математичні моделі комплексування інформації різних систем та методи підвищення вірогідності результатів контролю;
  • математичні моделі контролю якості функціонування бортового обладнання у польоті та дій екіпажів за інформацією бортових параметричних реєстраторів;
  • моделі та алгоритми оцінки вірогідності контролю за результатами польоту;
  • методика використання результатів регулярного контролю польотів для розв’язування задач ефективної експлуатації повітряних суден;
  • методики розслідування льотних подій за інформацією бортових систем реєстрації.

Основу розроблених комп'ютерних технологій контролю польотів за польотною інформацією складають програмні комплекси обробки і логічного аналізу. Програмні комплекси відповідають сучасному рівню розвитку комп'ютерної техніки і дають змогу реалізувати алгоритми контролю, які виявляють не тільки порушення в окремих польотах, а й визначають негативні стереотипи дій екіпажів за їх множиною, внаслідок чого дають можливість вчасно проводити профілактичні заходи. Програмні комплекси та технології впроваджено в багатьох авіакомпаніях України та зарубіжжя.

За результатами досліджень в області комп'ютеризованого контролю польотів ПС ряд фахівців кафедри захистили кандидатські дисертації, в тому числі Дмитрієв В.Ю., Малежик О.І, Кузнецов В.О, Василенко В.А. та інші.

Після отримання Україною незалежності колектив кафедри активно брав участь у створенні державної системи контролю за безпекою польотів повітряних суден в умовах нової структури авіаційно-транспортної системи. Силами співробітників кафедри і провідних фахівців експлуатаційних авіапідприємств України були розроблені авіаційні правила України по збору, обробці і практичному використанню інформації бортових реєстраторів.

Відповідно до прийнятого в Міносвіти України порядку Національний авіаційний університет; Укравіатранс і національна авіакомпанія "Авіалінії України" створили на базі кафедри учбово-науково-виробничий комплекс. Наказом голови Укравіатранса на комплекс були покладені функції Головного підрозділу з питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден, а його науковий керівник професор Яцков М.О. був введений до складу науково-технічної ради департаменту авіаційного транспорту.

За дорученням Укравіатранса на базі Головного підрозділу відпрацьовувалися методи і технології використання інформації бортових реєстраторів, виконувався, в співдружності з фахівцями Укравіатранса, комплекс наукових досліджень по розслідуванню причин авіаційних подій з повітряними суднами українських та ряду зарубіжних авіакомпаній.

Науково-виробничу діяльність в частині комп’ютеризированого контролю польотів виконує створене вихованцями кафедри Головне підприємство обробки польотної інформації (директор - Мішарін І.В., фахівець в області створення нових інформаційних технологій контролю польотів повітряних суден - Пролигін О.В. та інші).

У цей період кафедра активно брала участь в розробці Науково-методичною радою з комп'ютерних наук Міносвіти України стратегії підготовки бакалаврів і магістрів (спеціалістів) із урахуванням часу та галузевої специфіки.

Одночасно колектив кафедри проводив велику роботу по підвищенню конкурентоздатності випускників. З цією метою з ініціативи кафедри університет організував набір абітурієнтів в Закарпатській і Чорнобильській зонах впливу науково виробничого об'єднання "Електроприлад" (відповідальні доц. Василенко В.А., і доц. Харченко О.Г.), а також в м, Бориспіль (доц. Строгальов М.О.)

З метою розширення можливої сфери діяльності випускників в нових умовах на кафедрі, разом із традиційними проблемами комп'ютерного аналізу польотних даних (доцент Дмитрієв В.Ю.), розвивався напрям інформаційних систем і технологій широкого профілю на базі використання програмного комплексу Informix і ОС UNIX (доценти Ястреб М.М. і Харченко О.Г.) і додалася спеціалізація з підготовки фахівців в галузі моделюючих систем та авіаційних тренажерів, яку очолив професор Моржов В.І.

Викладачі кафедри (1982)
1 ряд (зліва на право): Поляков В.О., Ястреб М.М., Дмитрієв В.Ю., Малежик О.І., Остапенко О.С.
1 ряд (зліва на право): Харченко О.Г., Мехряков В.І., Солом'яній В.П.

Висока кваліфікація і організаторські здібності ряду викладачів кафедри дозволила їм зайняти відповідальні пости в державних, громадських і підприємницьких організаціях: Ястреб M.M. суміщав роботу доцента кафедри і директора департаменту інформатизації Фонду держмайна; Дмитрієв В.Ю. - директора Київського центру Інтернет для навчальних закладів і інститутів Національної академії наук України; Поляков В.О. - директора науково-виробничого підприємства "Об'єднання ЮГ". Завдяки цьому викладачі, інженери і студенти кафедри мали доступ до новітніх розробок в галузі інформаційних технологій і можливість їх використання. Так, наприклад, вже в 1996 р. кафедра реалізовувала можливість використання мережі Інтернет.

Таким чином, кафедра планомірно перебудовувала свою роботу, пристосовуючись до нових економічних умов і зберігаючи за собою функції суб'єкта авіаційно-транспортної системи України.

Протягом 2000-2002 р. кафедру очолював доцент Харченко О.Г. - фахівець в галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних судов та експлуатації комп'ютерних мереж.

Завідувач кафедри Харченко О.Г. (2001)

У 2001 році на кафедру прийшов д.т.н., професор Зіатдінов Ю.К., фахівець в галузі оптимізації авіаційних динамічних систем, який у 2002 р. був обраний на посаду завідувача кафедри.

Завідувач кафедри Комп'ютерних інформаційних технологій(2002-2017рр.),
директор Державного музею авіації(2002-2017рр.),
дійсний член аерокосмічної академії України,
доктор технічних наук, професор Зіатдінов Юрій Кашафович (2004)

Штатний склад кафедри поповнили кваліфіковані викладачі: - професор Віноградов М.А., професор Воронін A.M., доцент Моденов Ю.Б., доцент Мукан О.А., доцент Алішов Н.І., доцент Ластовченко М.М., у 2005 році захистив кандидатську дисертацію та став доцентом кафедри Райчев I.E., доцент Єфанов C.O., старший викладач Колісник О.В., асистенти Зембіцька (Савченко) А.С., Галаган Н.В., Єгоров О.А., Шевченко О.П., Холявкіна Т.В., Куклінський М.В. та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри комп'ютерних інформаційних технологій (2005)

Наказом ректора НАУ від 28 березня 2011 року № 85/од з метою розвитку сфери науково-технічної діяльності автоматизованих систем контролю польотів та на виконання рішення вченої ради університету від 23 березня 2001 року, протокол № 3, дільницю експлуатації автоматизованих систем контролю польотів кафедри перетворено в навчальну лабораторію експлуатації автоматизованих систем контролю польотів, завідувач лабораторії – Васільєв В.Ф.

З метою наукового супроводження розроблення та впровадження програмних заходів з безпеки польотів в Україні та враховуючи вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010р. № 2174-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року» та наказу Державіаслужби від 16.08.2011 р. № 178 «Про забезпечення розробки та впровадження Державної програми безпеки польотів» наказом ректора університету від 19 березня 2012 року на базі кафедри створено Науково-методичний центр з питань забезпечення безпеки польотів (НМЦ БП). Директором Центру призначено Нєпорожнього Генадія Івановича, науковим керівником завідувача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Зіатдінова Юрія Кашафовича.

В період 2007-2011 роки на кафедрі підготовлено та захищено 11 кандидатських та 1 докторська дисертації. Доцентами кафедри стали - Климова А.С., Колісник О.В., Савченко А.С., Куклінський М.В., Холявкіна Т.В.

З листопада 2017 року по грудень 2018 року кафедру очолював випускник кафедри кандидат технічних наук, доцент Куклінський Максим Володимирович. Згодом Максим Володимирович зайняв посаду заступника декана Факультету кібербезпеки, комп‘ютерної та програмної інженерії.

З грудня 2018 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Савченко Аліна Станіславівна.

Завідувач кафедри Комп'ютерних інформаційних технологій (2018)

В штатний склад кафедри на 2018 рік входять: завідувач кафедри кандидат технічних наук доцент Савченко А.С., 4 доктори наук професори - Віноградов М. А., Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Моржов В. І., Полухін А.В.; 9 кандидатів наук, доцентів - Харченко О.Г., Василенко В.А., Райчев І.Е., Моденов Ю.Б., Климова А.С., Куклінський М.В., Чуба І.В., Колісник О.В., Холявкіна Т.В.; 3 старших викладача - Остапенко О.С., Єрмачков Ю.О., Шевченко О.П., 1 асистент - Охремчук О.С. і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

У липні 2021 року кафедра КІТ була об’єднана з кафедрою Прикладної інформатики, ка також здійснювала підготовку здобувачів за спеціальністю 122 «Комп‘ютерні науки» освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології проектування». З січня 2022 року в штатний склад кафедри входять: завідувач кафедри доктор технічних наук доцент Савченко А.С., 4 професори - Віноградов М. А., Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Моржов В. І., Полухін А.В.; 15 доцентів – Боровик В.М., Василенко В.А., Зудов О.М.; Кірхар Н.В., Климова А.С., Колісник О.В., Куклінський М.В., Моденов Ю.Б., Райчев І.Е., Сінько Ю.І., Толстікова О.В., Харченко О.Г., Ходаков Д.В., Холявкіна Т.В., Чуба І.В., 6 старших викладача – Горіна В.В., Єрмачков Ю.О., Кадет Н.П., Остапенко О.С., Рибасова Н.О., Шевченко О.П., 1 асистент - Охремчук О.С. і 9 осіб навчально-допоміжного складу.