Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

Абітурієнту

Avatar

Вступ на 1 курс

Переглянути

Викладачі кафедри

Avatar

Викладацький склад

  • біографія викладачів;
  • місце знаходження викладачів;
  • електронні почти викладачів;
  • наукові праці викладачів;
  • розклад викладачів та інше...
Переглянути

Про кафедру

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій– одна з провідних кафедр Національного авіаційного університету України , що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення.

Викладацький склад кафедри – це 4 доктора наук професори; 10 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача, 1 асистент і 7 осіб навчально-допоміжного складу.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, професор Яцков М.О. Протягом 2000–2002 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Харченко О.Г. – фахівець у галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних суден та експлуатації комп'ютерних мереж. У 2002 - 2017 роках кафедру очолював Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Зіатдінов Ю.К. З листопада 2017 року кафедру очолював випускник кафедри кандидат технічних наук, доцент Куклінський Максим Володимирович. З грудня 2018 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Савченко Аліна Станіславівна.

Положення про кафедру

Новини

Card image cap
26-28 жовтня 2023 року на кафедрі комп‘ютерних інформаційних технологій НАУ відбудеться онлайн-візит експертної групи Національного агентства з якості вищої освіти під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «122 Комп‘ютерні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітніх програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» із використанням технічних засобів відеозв’язку. З програмою роботи експертної групи можна ознайомитись за посиланням.
Детальніше
Card image cap
КУРС ЛЕКЦІЙ «DATA SCIENCE: ВСТУП ДО МАШИННОГО НАВЧАННЯ» ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій НАУ в рамках реалізації обов’язкового компонента «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійних програм «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» проводиться курс лекцій на тему «Data Science: Вступ до машинного навчання». Лекції проводить Анастасія ДЕЙНЕКО - Technical Trainer компанії Grid Dynamics, яка є стейкхолдером зазначених освітніх програм. На лекціях здобувачі розглядають теми, серед яких, Overfitting та Underfitting при навчанні моделей машинного навчання, метрики оцінки якості моделей машинного навчання, чітке та нечітке кластерування даних, методи прогнозування (моделі Бокса-Дженскінса, Prophet), методи виявлення аномалій та проблему незбалансованих даних, методи компресії даних, методи зіставлення та класифікації зображень. Отримані теоретичні знання здобувачі закріплюють на лабораторних заняттях.
Детальніше
Card image cap
Ознайомлення здобувачів з ОПП «ІТП» першого (бакалаврського) рівня
29.09.2023 на кафедрі комп‘ютерних інформаційних технологій НАУ відбулась зустріч здобувачів груп ТП-115Б, ТП-116Б з гарантом освітньо-професійної програми «Інформаційні технології проектування» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» к.пед.н. доцентом Сінько Ю.І. та провідними викладачами. Здобувачів ознайомлено з метою освітньо-професійної програми, яка полягає у формуванні та розвитку у здобувачів вищої освіти загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування інформаційних технологій проєктування у різних галузях науки, техніки, економіки і народному господарстві в цілому, та визначено об'єкт освітньо-професійної програми. Здобувачі ознайомились з основними характеристиками освітньо-професійної програми, з програмними компетентностями та програмними результатами навчання, з переліком та змістом обов’язкових компонент та їх логічною послідовністю, передбаченими формами підсумкового контролю. Серед яких навчальні дисципліни «Основи програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Крос-платформне програмування», «Технологія створення програмних продуктів», «Технології комп'ютерного проектування», «WEB-технології та WEB-дизайн» та інші, які дають можливість оволодіти фаховими компетентностями як у галузі комп’ютерних систем, так і програмного забезпечення широкого призначення. Розглянуто реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії шляхом обрання дисциплін вибіркового компоненту освітньо-професійної програми. Здобувачів ознайомлено з процедурою обрання вибіркових компонентів ОПП.
Детальніше