Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ОС магістр


Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня "МАГІСТР" - денної та заочної форми навчання і є випусковою.

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна програми

  • Інформаційні управляючі системи та технології (денна, заочна)
  • Інформаційні технології проєктування (денна)

Термін підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня МАГІСТР:

за денною формою: 1 рік і 4 місяці;

за заочною формою: 1 рік і 5 місяців.

У 2023 році кафедра проводить конкурсний відбір абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР на основі:

  • ЄВІ
  • фахового вступного випробування

Програми та графіки вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування ОС Магістр 2023 (ОПП «ІУСТ»)

Програма фахового вступного випробування ОС Магістр 2023 (ОПП «ІТП»)

Графік випробувань ОС Магістр